Kraftige uttalelser av overlæge Scharffenberg

 

25.10.1948

Privat  til Lofotposten

 

            Oslo, 25. okt

(Nornytt) Studentersamfundets  møte var helt overfylt lørdag da overlæge  Scharffen­berg i sitt foredrag konkluder­te med å fremholde at det må komme et amnesti i Norge hvis de virkelig ansvarlige medlem­­mer av regjeringen Nygaards­vold og Stortingets president­­skap skal gå fri.

Overlægen innrømmet at han i 1940 hadde vært av den me­ning at i hvert fall utenriksminister Koth måtte stilles for riksrett, men han hadde skiftet syn på dette punkt. Straff må ha en hensikt og selv om han fremdeles mente at: det er grunnlag for straff ville denne ikke tjene noe formål.

Han krevet imidlertid at de som enten før krigen eller 1940 ved handlinger, eller ved mangel, på handling ikke viste seg voksne til å se klart eller bære det ansvar som var pålagt dem, nå skal frekke seg tilbake fra den politiske arena. Han fant det klart at de heller ikke nå besitter de evner som må kreves av de som skal lede landets politikk. Det som nå skjer, er .at de som bar det virkelige ansvar for begivenhetene i 1940 - får ansvarsfrihet  sa taleren, og han hadde en mistanke om at de gjennom lands­svikoppgjøret søkte å rette folkets hevnfølelser mot de såkalte landssvikere å gjøre dem til folkets syndebukker. -  Hundrer av politifolk er utstøtt fra sine stillinger fordi de mente at de best kunne gjøre sin plikt ved å bli på sin post, og for å gjøre dette måtte de gå inn i NS.

Dette er deres eneste forbrytelse.  Han sammenlignet dette med dem som  ville avsette Kongen og gi Norge inn under Tyskland,  opprette  et  riksråd og dermed splitte  den norske motstand mot nasismen. De folk som gjorde dette vil en la gå fri, mens de små syndere straffes.